ஒப்பிடுக
SUZUKI EVERY 2018 TOYOTA CORONA AT170 1991 TOYOTA VITZ 2017 SUZUKI WAGON R FX 2017
SUZUKI EVERY 2018 TOYOTA CORONA AT170 1991 TOYOTA VITZ 2017 SUZUKI WAGON R FX 2017
LKR 4,900,000 LKR 1,975,000 LKR 7,300,000 LKR 4,175,000
பொது
வர்த்தகக்குறி SUZUKI TOYOTA TOYOTA SUZUKI
மாதிரி EVERY CORONA AT170 VITZ WAGON R FX
நிலை Used Used Used Used
சான்றளிக்கப்பட்ட வாகனம் No No No No
விவரங்களில்
Engine CC 650 1500 1000 660
Mileage 68000 14000
Year of Manufacture 2018 1991 2017 2017
Transmission Automatic Manual Automatic Automatic
Fuel Type Petrol Petrol Petrol Petrol
Color Silver Ash Black Sky Blue
Air Bags 02